• Om Energy of nature

    Luftvärmepump – Det etiska och ekonomiska valet

    Kontakta oss

Om oss

Vårt företag Energy of Nature grundades ursprungligen av sex stycken kompanjoner. Vi har alla arbetat och arbetar fortfarande inom andra företag som bland annat arbetar med olika form av entreprenad och fastighetsförvaltning. Som fastighetsförvaltare har vi upptäckt att några av de större kostnaderna vanligtvis har med uppvärmning och varmvatten att göra. Därför ville vi försöka hitta billigare och bättre uppvärmning och det var så idén till Energy of Nature föddes.

Vi effektiviserar nya energikällor

De fossila bränslen som de flesta av oss använder för att värma våra hus eller för el är begränsade. En växande brist på råvaror driver upp priserna och el och uppvärmning blir därmed allt dyrare. Men naturen producerar också mängder av gratis energi i form av vatten-, vind- och solenergi. Det är den här naturenergin som vi på Energy of Nature arbetar med att ta till vara på.

Här hos oss på Energy of Nature jobbar vi därför med att försöka ta fram produkter och system som kan dra nytta av olika former av naturenergi för exempelvis uppvärmning. Vi arbetar över hela den Skandinaviska marknaden och har arbetat fram ett utbud av välbeprövade produkter. Idag arbetar vi med system som redan installerats i tusentals anläggningar runtom i världen. Med andra ord vet vi att våra produkter fungerar och är effektiva.

För ett långsiktigt hållbart samhälle

Naturens resurser är tyvärr inte oändliga. Men den energi som naturen producerar räcker mer än väl till oss alla. Vi hoppas att våra system kan dra ner på användningen av el och uppvärmning med fossila bränslen. Då kan vi minska vår energianvändning vilket också minskar våra kostnader. Samtidigt minskar vår miljöpåverkan vilket leder till ett hållbarare samhälle. Då hoppas vi kunna skapa en bättre framtid för oss alla.

Kontakta oss

Energy of Nature

Energy of Nature grundades för att hitta energisparande produkter och system för den Skandinaviska marknaden. Naturens resurser är inte oändliga, däremot finns det mer energi än vi kan förbruka i form av vatten-, vind- och solenergi.

Kontaktinformation

Energy of Nature
Mejerivägen 3, 265 33 Åstorp
info@energyofnature.se

Kontakt

Energy of Nature finner du på Mejerivägen 3 i Åstorp. Avtala gärna tid innan besök då vi ofta är ute och installerar våra system. Du kan också skicka ett mail till oss här.